Výbory

Oblastní výbor KČT oblast Olomoucký kraj:

Předseda - R. Klemeš, 777204326, 736754745, ofta@seznam.cz

Místopředseda - Ing. Z. Šišma, 777708659, zdenek.sisma@volny.cz

Sekretariát, hospodářka - I. Klemešová, 736754060, ivetaklemesova@seznam.cz

Členové: Ing. Ivan Dostál (ekonomika), Miroslav Dobisík (metodika), Magdalena Schwarzová (rodinná turistika, mládež), Monika Bártová (klasifikace), Alena Krystková, Antonín Sosík.


Krajská komise značení Olomouckého kraje:

Předseda, sekretář - B. Fessl, 736754117 (služební)

Značkařské obvody:  předsedové a zástupci:

OLOMOUC -  731054593 (služební)
                        
PŘEROV -       736754172 (služební)
                         724080844
PROSTĚJOV - 736754533 (služební)

ŠUMPERK a    735754132 (služební)
JESENÍK -        736754172 (služební)