Výbory

Oblastní výbor KČT oblast Olomoucký kraj:

Předseda - Rostislav Klemeš

Místopředseda - Ing. Zdeněk Šišma

Sekretariát, hospodář - Iveta Klemešová

Členové - Magdalena Schwarzová, Miroslav Dobisík, Ing. Ivan Dostál, Alena Krystková, Antonín Sosík, Monika Bártová

Oblastní kontrolní komise - Ing. Zdeněk Tomášek, Eva Antlová, Ivana Sosíková

 

Programová rada oblasti KČT:

Předseda - Ing. Vladimír Juříček

Členové - Rostislav Klemeš, Jiří Zapletal, Ing. Jiří Hambálek, Josef Jungling, Stanislav Dostál, Miroslav Dobisík,

Magdalena Schwarzová, Ing. Jiří Kuba, Ing. Tomáš Beránek, Antonín Sosík

 

Krajská komise značení Olomouckého kraje:

Předseda, sekretář - Bohuslav Fessl, tel. 736754117 (služební), kct.znac.ol@jen.cz, bohuslav.fessl@seznam.cz
Značkařské obvody:  předsedové a zástupci
OLOMOUC -  Zdeněk Kotík, tel. 736754169 (služební), zdenek.kotik@iex.cz
                         Ing. Zdeňka Kotrášová, tel. 736754569 (služební), zdenka,volna@centrum.cz
PŘEROV -       Milan Kratochvíl, tel. 736754172 (služební)
                         Ing. František Hudeček, tel. 724080844, stremor@seznam.cz
PROSTĚJOV - Ing. Ivan Dostál, tel. 736754533 (služební), ivan.dostal@email.cz
                         Taras Feščuk, tel. 582347153, 607130640, taras.fescuk@post.cz
ŠUMPERK a    David Mičunek, tel. 735754132 (služební), david.micunek@iol.cz
JESENÍK -       Bohuslav Fessl, kontakty viz výše