AKTUALITY

KČT, oblast Olomouký kraj
Doporučujíci pravidla při pořádání turistikých akcí pro veřejnost:
1. Přivítejte se bezdotykovým způsobem.
2. Desinfekce k dispozici pro účastníky jak na startu, tak i v cíli.
3. Organizátoři akce používejte ochranu úst a nosu (ústenka, rouška).
4. Účastníci akce:   Na startu a v cíli ve vnitřních prostorách musí mít vždy roušku. Na startu a v cíli ve venkovních prostorách rouška musí být pokaždé, pokud účastníci nedodržují doporučený rozestup 2 metry a jsou na místě větší skupiny účastníků. Na trasách už je to každého soukromá věc, ale na startu a v cíli přebírá odpovědnost pořadatel.
5. Maximální počet 300 osob včetně pořadatelů.
6. Na startu a v cíli dodržovat předepsané rozestupy.

Vývěska Klubu českých turistů se nachází v Olomouci na třídě 1.máje ve výloze kadeřnictví Salon Javeta.
 
OV KČT vydal vizitku KČT oblast Olomoucký kraj s QR kódem, obsahujícím webové stránky oblasti.