Aktuality

P O Z V Á N K A

 

na jednání oblastní konference KČT - oblast Olomoucký kraj, která se uskuteční v neděli 26. února 2017 v 9:30 hodin na sále v restauraci „Na Pile“, Pavlovická ulice v Olomouci  s následujícím programem :

 

 1. Zahájení, přivítání hostů
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Schválení programu jednání oblastní konference
 4. Schválení jednacího a volebního řádu
 5. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
 6. Předání ocenění KČT
 7. Vystoupení hostů
 8. Zpráva o činnosti OV KČT za uplynulé období
 9. Zpráva o hospodaření OV KČT v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 10. Zpráva oblastní kontrolní komise za rok 2016
  Přestávka – oběd                                                        
 11. Vystoupení delegáta ÚV KČT
 12. Členské příspěvky pro oblast KČT na rok 2018
 13. Diskuse
 14. Zpráva mandátové komise
 15. Návrh a volba delegátů a náhradníků na celostátní konferenci KČT (2. dubna 2017)
 16. Usnesení
 17. Závěr